Contact us

WCS China Program

Room2-401,Tower2, Ronghua Shijia ,  No. 29 Xiaoyingbeilu, Chaoyang District, Beijing 100101, P.R.China
+86 (0)10 5207 1599
wcschina@wcs.org

WCS China - West China Project

Room 402, Unit 1, Building 16, Tianlukangsang Sub-district, Duodi Road 10, Lhasa, Tibet Autonomous Region
+86 (0) 891 636 8574

WCS China - North-East China Project

Xiaokang Building A4, Zhanqian East Street, Hunchun, Jilin Province, 133300, China
+86 (0) 433 7569 745

WCS China - Wildlife Trade Program

+86 (0) 20 8445 5916

 

  Twitter

   Facebook

   Google+

   Sina Weibo

   RenRen

   QQ Weibo